Menu

Privacy Policy

Alhambra respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van ‘persoonlijke gegevens’ via onze website en het gebruik dat Alhambra van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Alhambra zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail.

Deze informatie wordt door Alhambra bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Elke persoon die zijn identiteit bewijst kan ten allen tijde en kosteloos de persoonlijke informatie die werd overgemaakt controleren, wijzigen of laten verwijderen door eenvoudige aanvraag via email, fax, telefoon of op andere wijze.

Contacteer ons